Bečka škola

“Kroz Bečku ćemo školu važnost obrazovanja isticati,
razvoj kulturnih, umjetničkih i društvenih programa poticati.
Cilj nam je da događanjima i aktivnostima korisnike razveselimo,
jer kvalitetu života naših sugrađana unaprijediti želimo.”

“Vrijednostima i austrijskom tradicijom pri tome ćemo se voditi,
jer vjerujemo da se iz toga kvalitetan napredak može izroditi.
Uz Bečku će školu svi posjetitelji ljepotu umjetnosti spoznati,
dostupna kulturna zbivanja, radionice i programe upoznati.”

Vaše Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.