Kako UNICEF pomaže izgraditi bolji svijet

Pomozi promijeniti svijet

26.03.2019.

Jedna od vodećih humanitarnih organizacija već godinama pomaže djeci diljem svijeta u situacijama kad im je najpotrebnije. I vi se možete uključiti u njihove plemenite akcije!

UNICEF je najveća svjetska organizacija za zaštitu i brigu o najmlađima, a nastala je u crnim danima kada je djetinjstvo mnogih bilo najviše ugroženo. U godinama koje su uslijedile poslije Drugog svjetskog rata, bilo je jasno da posljedice ovog strahovitog događaja nisu samo brojne ljudske žrtve, već i milijuni djece i majki koji su ostali bez adekvatne zdravstvene skrbi i hrane. Poljski liječnik Ludwik Rajchman prepoznao je alarmantnost situacije i inicirao osnivanje posebne humanitarne organizacije koja bi se pobrinula za potrebe onih najranjivijih. UNICEF je osnovan 1946. godine kao posebno tijelo pri Ujedinjenim narodima, čija je glavna zadaća bila briga za djecu kojoj je prijeko potrebna humanitarna pomoć.

Pomoć kada je najpotrebnije

Nažalost, godine su prolazile, a krizne situacije u svijetu i dalje nisu jenjavale. Ratovi, ekološke katastrofe, epidemije te izbjegličke krize i dalje ugrožavaju one najmlađe, zbog čega je UNICEF postao organizacija koja u bilo kojem trenutku pruža potrebne namirnice, vodu, cjepiva, sklonište, zdravstvenu i školsku skrb djeci u raznim dijelovima svijeta. Iako su njezin fokus zemlje u razvoju i zemlje pogođene humanitarnim krizama (trenutno Sirija, Zimbabve, Kongo, Malavi, itd.), rad UNICEF-a se proširio na sva područja zaštite djece i sada je usmjeren na stvaranje svijeta u kojem će djeca rasti mirno i sretno, u okolini koja im omogućuje da razviju sve svoje potencijale.

Svako dijete ima pravo na…

Čak i djeca u najbogatijim državama mogu biti žrtve nasilja, diskriminacije i kršenja osnovnih ljudskih prava. Kako bi se državna tijela posvetila svojim najmlađim građanima, UN je u “Konvenciji o pravima djeteta” utvrdio temeljna građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava djece. UNICEF-ova je zadaća zaštititi djecu u situacijama kada se ona krše, te aktivno poticati vlasti da slušaju ove smjernice za izgradnju boljeg svijeta za naše mališane.

UNICEF ambasadori

U nadi da će svoju slavu i utjecaj koristiti u plemenite svrhe, UNICEF dodjeljuje titulu ambasadora poznatim ličnostima iz različitih društvenih sfera. Ta titula nije samo slovo na papiru, već ambasadori prisežu da će aktivno podržavati rad organizacije i sudjelovati u borbi za bolje životne prilike sve djece.

Audrey Hepburn, Roger Moore, Mia Farrow, Serena Williams i Lionel Messi samo su neka od imena koja su svojim aktivizmom doprinijela UNICEF-ovoj viziji, ali i nadahnula druge da učine isto.

I vi možete pomoći

UNICEF se financira dobrovoljnim prilozima vlada i fondacija, partnerstvima s privatnim tvrtkama i sredstvima prikupljenim od građana. Ukoliko se želite uključiti i podržati njihov rad u Hrvatskoj, možete pomoći donacijama ili volonterskim radom. Zahvaljujući ovoj organizaciji, mnoga su djeca preživjela krizne situacije, dobila obrazovanje kakvo zaslužuju i priliku da se njihov glas čuje i poštuje. Svaki vaš doprinos znači veću šansu za bolje sutra, ne samo za mališane u Hrvatskoj, već i za djecu diljem svijeta!