Kreću audicije za članove orkestra Zagrebačke filharmonije

Iskusi ljepotu umjetnosti

09.10.2017.

Audicije za umjetnike u orkestru Filharmonije održat će se 18. i 20. studenog.

Zagrebačka filharmonija prošlog je mjeseca pokrenula nekoliko natječaja za nove članove orkestra, a sada je vrijeme i za finalne audicije. Otvorene pozicije za koje će se ovog mjeseca održati audicije su:
Zamjenik koncertnog majstora

 1. Violončelo
 2. I. flauta
 3. I. violina
 4. Zamjenik vođe II. violina
 5. I. fagot – vođa dionice
 6. I. klarinet
 7. I. trombon
 8. I. rog
 9. IV. rog
 10. II. harfa

Audicije za sve gore navedenih 11 pozicija održat će se 18. i 20. studenog. Cjelokupne programe audicija za ove otvorene pozicije možete vidjeti na internetskim stranicama Zagrebačke filharmonije, a tamo ćete pronaći i sve ostale informacije vezane uz uspostavljanje radnog odnosa s Filharmonijom.

 1. Programi za zamjenika koncertnog majstora, violončelo i I. flautu
 2. Programi za ostale pozicije

Za dodatne informacije o otvorenim pozicijama i samoj Zagrebačkoj filharmoniji, pošaljite mail na zgfilhar@zgf.hr.